Announcements

Thông báo v/v điền thông tin "Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên" của nhà trường

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v điền thông tin "Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên" của nhà trường
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 January 2016, 7:42 AM
 

Theo yêu cầu của nhà trường, đề nghị lớp trưởng các lớp gửi bản "Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên" (file đính kèm) với nội dung về sự tương tác giữa Trường với sinh viên cho các thành viên trong lớp để điền thông tin. Sau khi điền thông tin xong, lớp trưởng các lớp tập hợp và gửi bản mềm theo địa chỉ: huyenfit@hanu.edu.vn trước 11h sáng ngày 21/1/2016. 

Lưu ý: lớp trưởng các lớp chỉ nộp bản mềm về khoa.