Announcements

Thông báo v/v thu học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy các khoá: 2012, 2013, 2014, 2015

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thu học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy các khoá: 2012, 2013, 2014, 2015
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 21 January 2016, 3:24 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.