Announcements

Thông báo danh sách SV bị hủy kết quả thi do không nộp lệ phí thi lại kì 1, năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách SV bị hủy kết quả thi do không nộp lệ phí thi lại kì 1, năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 27 January 2016, 3:24 PM
 

Danh sách SV bị hủy kết quả thi do không nộp lệ phí thi lại kì 1, năm học 2015-2016 gồm:

1. Môn IPG: (hủy điểm thi đã công bố)

- Vũ Hoàng (2C12)

- Phạm Thị Hương (4C12)

2. Môn DMP: (không chấm bài)

- Nguyễn Thị Oanh (7C13)

- Đỗ Thị Ngát (7C13)