Announcements

Thông báo v/v enrol các môn học lại

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enrol các môn học lại
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 February 2016, 4:21 PM
 

Đề nghị SV học lại enrol các môn trong thời gian từ 22/2 đến 29/2/2016

Link danh sách các course: http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=14

key: relearn@spring2016