Announcements

Thông báo v/v học lại môn PPL (lớp thầy Thắng)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại môn PPL (lớp thầy Thắng)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 2 March 2016, 2:07 PM
 

Hiện tại, do thầy Thắng bận chưa sắp xếp dạy lớp học lại PPL được nên 2 lớp học lại 3,4 tạm nghỉ tuần này và đầu tuần sau (29/2 - hết 7/3).