Announcements

Thông báo lịch thi môn PPL (Lớp học lại)

 
 
Picture of Admin User
Thông báo lịch thi môn PPL (Lớp học lại)
by Admin User - Friday, 11 March 2016, 9:27 AM
 
Sinh viên các lớp học lại môn PPL của thầy Thắng và thầy Quân xem yêu cầu về project thi hết môn tại website của môn học:

http://fit.hanu.vn/course/view.php?id=49

Mỗi sinh viên phải thực hiện project theo yêu cầu và nộp bài trên website. Deadline nộp bài là 15/4/2016.