Announcements

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi IT chuẩn bị thành lập khoa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi IT chuẩn bị thành lập khoa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 4 April 2016, 11:25 AM
 

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa CNTT, khoa CNTT tổ chức hội thi IT với mục tiêu vui và có ích cho học tập.

Hội thi dành cho sinh viên các khóa hiện đang học tập tại khoa tham gia. 

Hội thi bao gồm 2 cuộc thi: 


1. Cuộc thi Trắc nghiệm kiến thức IT

Cuộc thi này sẽ tổ chức vào khoảng tháng 10-11/2016.


2. Cuộc thi Sản phẩm IT

Sinh viên sẽ làm thành nhóm dưới 5 người, đăng ký tham gia vào một trong 2 hình thức sản phẩm sau:

a. Sản phẩm IT: 

Sản phẩm có thể là 1 phần mềm, 1 ứng dụng trên PC/smartphone/tablet, 1 trò chơi hay, 1 website nhỏ với thiết kế đẹp và chức năng tốt, 1 script quản trị mạng có một số đặc tính nổi trội (bảo mật dữ liệu, phân luồng băng thông, thiết lập các cơ chế bảo mật mạng)... 

Các lĩnh vực liên quan: các em có thể sáng tạo thông qua việc kết hợp các mảng kiến thức sau đây: Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính,  Mạng máy tính, Hệ thống thông tin.

Lưu ý: một yêu cầu bắt buộc là các bài dự thi phải nộp một sản phẩm IT cụ thể, có thể hoạt động được. 

b. Thiết kế logo của khoa: sản phẩm là 1 logo

Các nhóm sinh viên cần đăng ký vào một trong 2 hình thức sản phẩm nói trên. 

Để tham gia vào cuộc thi, các nhóm cần gửi đăng ký (dưới dạng file .doc) với ban tổ chức trong đó bao gồm các nội dung sau:

1.              tên nhóm

2.              danh sách các thành viên của nhóm (họ và tên, mã sinh viên, ngày sinh, khóa và lớp đang học)

3.              hình thức sản phẩm lựa chọn (Sản phẩm IT/Thiết kế logo của Khoa)

4.              tên vấn đề dự định sẽ giải quyết

5.              mô tả tóm tắt (1 trang A4) về vấn đề trong đó ghi rõ lí do lựa chọn và sản phẩm mà nhóm dự định sẽ đạt được sau khi hoàn thành

 

Do nguồn lực có hạn nên BTC sẽ giới hạn số lượng đăng ký là 40 nhóm.

Hạn nộp đăng ký: 15/4/2016

Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả các đăng ký được chọn vào ngày 10/05/2016


Sau khi đăng ký, các nhóm sẽ bắt tay vào tiến hành giải quyết vấn đề của nhóm mình.

 

Hạn nộp kết quả: 1/9/2016

Nộp đăng ký ở đâu: các nhóm gửi đăng ký tới hòm thư: fithanu10year@gmail.com, tiêu đề: [Đăng ký...].

Sau khi nộp kết quả, BTC sẽ tiến hành chấm các bài dự thi để chọn ra 3 sản phẩm IT tốt nhất 1 logo của khoa đẹp nhất. Các nhóm tác giả của các sản phẩm này sẽ được Giấy chứng nhận của khoa và một giải thưởng bằng tiền mặt

Kết quả giải thưởng sẽ được công bố vào lễ kỉ niệm thành lập khoa.