Announcements

Thông báo danh sách xét học bổng học kỳ 1 năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách xét học bổng học kỳ 1 năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 March 2016, 2:47 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm. Lưu ý: thời hạn giải quyết thắc mắc về điểm: trước 10h sáng ngày 17/3/2016.