Announcements

Thông báo nghỉ SS2 lớp 8C13 và 5C13

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Thông báo nghỉ SS2 lớp 8C13 và 5C13
by Quân Đặng Đình - Monday, 14 March 2016, 4:44 PM
 

Môn SS2 của lớp 8C13 và 5C13 sẽ nghỉ 1 buổi tuần ngày (15/3 và 16/3).

Thân ái!