Announcements

Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 March 2016, 2:41 PM
 

 Căn cứ Thông báo hướng dẫn số 286/TB-ĐHHN ngày 23 tháng 2 năm 2016 về việc hướng dẫn nộp hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên thì đến thời điểm hiện tại (11:30 ngày 15/3/2016) có 125 sinh viên đã nộp hồ sơ xin cấp tiếp miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 còn 73 sinh viên vẫn chưa hoàn thành hồ sơ (có danh sách kèm theo, mục tô màu vàng). Vậy đề nghị các sinh viên chưa nộp hồ sơ khẩn trương bổ sung hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2015-2016.

Thời hạn: trước 16h chiều thứ 6, ngày 18/3/2016