Announcements

Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, năm học 2015 - 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 March 2016, 3:39 PM
 

Nhà trường gửi thông báo đề nghị SV các khóa khẩn trương nộp học phí kì 2, năm học 2015 - 2016 (theo thông báo đợt 1, thời hạn nộp học phí từ ngày 22/2 - 15/3/2016 nhưng hiện nay vẫn còn nhiều SV chưa nộp học phí), nhà trường gia hạn đến hết ngày 24/3/2016. Qúa thời hạn trên SV sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà trường (phạt tiền) và quy định của khoa (cấm thi học kì). 

Thời điểm xác định vi phạm để xử phạt do nộp muộn học phí được tính từ ngày 25/3/2016, kể từ thời điểm này P. TCKT sẽ dừng thu học phí để đối chiếu với ngân hàng. Việc đóng học phí sẽ bắt đầu từ ngày 05/4/2016