Announcements

Thông báo v/v giảng day lớp Redo - SS2 + DSA + DBS và Redo - IPG + JAVA

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng day lớp Redo - SS2 + DSA + DBS và Redo - IPG + JAVA
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 4 April 2016, 11:11 AM
 

Thông báo: lớp Redo - IPG + JAVA và lớp Redo - SS2 + DSA + DBS từ chiều thứ 2, ngày 04/4/2016 học bình thường.