Announcements

Thông báo v/v tạm chuyển phòng học (24/3/2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tạm chuyển phòng học (24/3/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 17 March 2016, 10:14 AM
 

Thông báo: do nhà trường cần sử dụng phòng học vào mục đích tổ chức hội thảo vào ngày 24/3/2016 tuần tới nên các lớp 1-6C13 + 7C12 học môn Web tại P.801C tạm thời chuyển sang P.501B. Các tuần sau vẫn học bình thường tại P. 801C.