Announcements

Thông báo v/v giảng dạy lớp DSA (1-5C14)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy lớp DSA (1-5C14)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 23 March 2016, 1:25 PM
 

Thông báo: lớp DSA do thầy Thangnx dạy tạm nghỉ tuần này (thứ 4 + thứ 6) do thầy Thắng bận công việc. Các lớp 1-5C14 học DSA theo lịch học bình thường từ tuần sau.