Announcements

Thông báo v/v nghỉ lễ trong tháng 4 và tháng 5

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nghỉ lễ trong tháng 4 và tháng 5
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 25 March 2016, 8:59 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch),

Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2016

Theo quy định của Bộ luật lao động, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2016, cán bộ viên chức cả nước được nghỉ làm việc trong những ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động.

Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch, tức là ngày 16/4/2016) trùng vào thứ Bảy là ngày nghỉ nên cán bộ, giảng viên và sinh viên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 18/4/2016. Như vậy, toàn Trường sẽ được nghỉ ba (03) ngày (thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai - từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016).

2. Ngày Chiến thắng 30/4 trùng vào thứ Bảy và Ngày Quốc tế lao động 1/5 trùng vào Chủ nhật nên cán bộ, giảng viên và sinh viên được nghỉ bù hai (02) ngày tức là thứ Hai (ngày 2/5/2016) và thứ Ba (ngày 3/5/2016). Như vậy, dịp nghỉ lễ này, toàn Trường sẽ nghỉ bốn (04) ngày (thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba - từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 3/5/2016).