Announcements

Thông báo v/v thi lại môn PJM (lớp Redo)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại môn PJM (lớp Redo)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 25 March 2016, 9:03 AM
 

Lịch thi lại môn PJM lớp Redo như sau: 

1. Thời gian: 12h30 - 13h30 thứ Ba, ngày 29/3/2016

2. Địa điểm: P. 407D1