Announcements

Danh sách SV các khóa nợ học phí tính đến ngày 26/3/2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV các khóa nợ học phí tính đến ngày 26/3/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 28 March 2016, 9:06 AM
 

Bộ phận quản lý học phí SVCQ tổng hợp và gửi danh sách SV chính quy của Khoa còn nợ học phí tính đến ngày 26/03/2016. Đề nghị sinh viên có trách nhiệm hoàn thành học phí còn nợ, thiếu với nhà Trường.

Trong quá trính trích xuất, tổng hợp  danh sách không tránh khỏi những thiếu sót, nếu có thắc mắc đề nghị các em đến P. 106 Nhà A tại bàn thu học phí số 3 để được hướng dẫn và phúc đáp.