Announcements

Thông báo v/v học môn Đường lối CM của Đảng CSVN

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học môn Đường lối CM của Đảng CSVN
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 29 March 2016, 1:50 PM
 

Khoa GDCT thông báo: các SV lớp 4C13, 6C13 đăng kí học môn Đường lối CM của Đảng CSVN (lớp chiều thứ 2 hàng tuần) vẫn học bình thường vào chiều thứ 2, ngày 04/4/2016, không được nghỉ như thông báo trước đó của khoa.