Announcements

Thông báo về kiểm tra thể lực sinh viên khóa 2012-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về kiểm tra thể lực sinh viên khóa 2012-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 19 April 2016, 2:12 PM
 

Đây là nội dung kiểm tra bắt buộc cho sinh viên khóa 2012-2016. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.