Announcements

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên K12

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên K12
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 30 March 2016, 2:35 PM
 

Thông báo này thay cho thông báo 1583/TB-ĐHHN ngày 28/9/2015. Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.