Announcements

Thông báo phục vụ tài liệu số

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo phục vụ tài liệu số
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 5 April 2016, 8:39 AM
 

Trong tiến trình xây dựng thư viện số, được phép của Nhà trường, Thư viện đã thu thập, số hóa và tạo lập được một số bộ sưu tập số nội sinh bao gồm: Luận án, luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học,...và sẽ tiếp tục bổ sung, tạo lập mới các bộ sưu tập về các chuyên ngành đang được đào tạo tại Trường.

          Thư viện đã phục vụ các bộ sưu tập trên qua cổng thông tin "Thư viện số Trường Đại học Hà Nội", cụ thể như sau:

- Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường

- Địa chỉ truy cập: http://elib.hanu.vn

- Địa chỉ tiếp nhận đăng ký sử dụng, thông tin góp ý và hỗ trợ: 

 Quầy tiếp nhận và giải đáp thông tin - Tầng 1 Thư viện:

                     ĐT: 04 3 8 548 121 - máy lẻ 102                   

                     Hotline: 0914 496 408 (cô Thủy)     

                     Email: libservice@hanu.edu.vn

         Đề nghị sinh viên đăng ký với Thư viện để được cấp tài khoản, hướng dẫn sử dụng nếu có nhu cầu.