Scholarship

Thông báo của Đại sứ quán Indonesia về chương trình học bổng thạc sĩ tại Indonesia

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo của Đại sứ quán Indonesia về chương trình học bổng thạc sĩ tại Indonesia
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 12 April 2016, 2:19 PM
 

Phòng Hợp tác Quốc tế mới nhận được thông báo của Đại sứ quán Indonesia về chương trình học bổng thạc sĩ tại Indonesia với nhiều chuyên ngành khác nhau. Thời hạn nộp hồ sơ 10/5/2016. Thông tin chi tiết xem tại:

https://drive.google.com/file/d/0B9q-y5OlAMTuTFF4Zy0wZkFIdFk/view?usp=sharing