Announcements

Thông báo v/v giảng dạy môn IST tut

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy môn IST tut
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 15 April 2016, 11:02 AM
 

Thông báo: các lớp 1,2,3C14 nghỉ môn IST tut chiều thứ 6, 15/4/2016 và sẽ học bù vào 7/5/2016