Academic regulations

Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

 
 
Picture of Admin User
Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy
by Admin User - Thursday, 29 October 2015, 12:30 PM
 

Thông báo về điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khoa CNTT (trích từ thông báo số 1583 - ĐHHN, ngày 28/09/2015).