Announcements

Thông báo v/v giảng dạy môn DSA

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v giảng dạy môn DSA
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 25 April 2016, 10:40 AM
 

Thông báo: do thầy Thangnx bận đi công tác nước ngoài nên SV học môn DSA vào thứ 6, ngày 22/4/2016 tạm nghỉ và các buổi học đã nghỉ của các lớp (1-5C14) sẽ được bố trí học bù vào thứ 7, ngày 07/5/2016 (xem lịch học bù chi tiết đính kèm).