Announcements

Lịch thi hết môn của các lớp học lại

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Lịch thi hết môn của các lớp học lại
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 25 April 2016, 10:42 AM
 

Lịch thi hết môn của các lớp học lại như sau:

1. Chiều thứ 2 (25/4/2016): PJM, ca 2, 403D2

2. Chiều thứ 3 (26/4/2016): PJM, cả 2 ca 801C

3. Sáng thứ 5 (28/4/2016): IST, ca 2 302E