Announcements

Thông báo v/v Trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v Trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 26 April 2016, 8:50 AM
 

Hiện tại do danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2015-2016 còn một số khoa vừa được Nhà trường thông báo lần 2 sau khi chỉnh sửa sai sót. Thời gian nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên kéo dài thêm 1 tuần. Vì vậy việc trả học bổng cho sinh viên các khóa 2012, 2013, 2014 và 2015 sẽ được chuyển đổi thay vì như thông báo là ngày từ 27/4 đến 29/04/2016. Phòng TC-KT xin thông báo tới các Khoa có sinh viên được nhận học bổng biết để chủ động cho việc nhận học bổng của mình cụ thể như sau:

              Từ ngày 11/05/2016 đến 13/05/2016 P. TC- KT lập danh sách chuyển khoản học bổng cho SV các khóa 2013, 2014, 2015 qua tài khoản của từng sinh viên đã được đối chiếu.

             Riêng khóa 2012 do một số sinh viên là khóa cuối nên thẻ ATM đã bị khóa không sử dụng được nên từ ngày 16/05/2016 đến ngày 20/05/2016 P. TC-KT sẽ tiến hành trả tiền mặt cho các bạn sinh viên khóa 2012 tại P. 103 Nhà A