Announcements

Thông báo v/v kiểm kê sổ Đoàn K12

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v kiểm kê sổ Đoàn K12
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 11 May 2016, 10:30 AM
 

Gửi tới lớp trưởng, lớp phó, bí thư các lớp K12:

Đề nghị lớp trưởng, lớp phó, bí thư các lớp K12 tham gia buổi kiểm kê sổ Đoàn của các thành viên lớp mình, khi đi mang theo danh sách lớp.

Thời gian: 9h sáng thứ Sáu, ngày 13/5/2016

Địa điểm: 112D2