Announcements

Thông báo về việc bổ sung thông tin và bổ sung số tài khoản thẻ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc bổ sung thông tin và bổ sung số tài khoản thẻ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 12 May 2016, 9:08 AM
 

Phòng TC-KT xin gửi Khoa danh sách sinh viên chính quy các khóa 2013, 2014, 2015 Trong danh sách này P. TCKT đã cập nhật thông tin của sinh viên gồm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số tài khoản và lớp. Nhằm đảm bảo những thông tin của sinh viên theo danh sách là đúng và đặc biệt hiện tại còn 1 số sinh viên vẫn chưa có tài khoản thẻ để nộp học phí. Vì vậy P. TCKT gửi danh sách sv trên đề nghị Khoa thông báo cho các em được biết để đối chiếu nếu có sai sót thông tin các em cần xuống P. 106 Nhà A gặp Đ/c Mạnh để được giải quyết. Đối với SV chưa có số tài khoản đề nghị sv tiến hành làm thẻ và cung cấp thông tin số Tài khoản cho Đ/c mạnh cập nhật trước ngày 15/06/2016.