Announcements

Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 12 May 2016, 9:42 AM
 

Sau khi phòng Công tác Sinh viên phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán, thống nhất:

         Thời gian nhận tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 cho sinh viên từ ngày 12/5 đến 20/5/2016

          Địa điểm: Tại phòng Tài Chính Kế toán (P. 103, nhà A, gặp thầy Trường) 

                                           (có Quyết định và danh sách kem theo)

          Khi đi nhận tiền, sinh viên mang theo thẻ sinh viên.

Kính đề nghị các thầy cô trợ lý các khoa thông báo cho sinh viên khoa mình được biết.

Mọi giải đáp,  thắc mắc liên hệ với phòng Công tác Sinh viên (gặp thầy Vĩnh)