Announcements

Thông báo v/v hoàn thành môn học GDQP- AN

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v hoàn thành môn học GDQP- AN
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 18 May 2016, 2:14 PM
 

Đề nghị các sinh viên chính quy của các khóa học từ năm 2014 trở về trước hiện chưa hoàn thành môn học GDQP- AN tiến hành đăng ký học bổ sung đợt tháng 7 năm 2016 (theo file đính kèm).