Announcements

Thông báo về việc Kiểm tra tài chính để chuẩn bị xét tốt nghiệp

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc Kiểm tra tài chính để chuẩn bị xét tốt nghiệp
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 19 May 2016, 10:47 AM
 

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp SV chính quy K. 2012 P. TC-KT đề nghị Giáo vụ Khoa thông báo cho sinh viên thuộc Khóa 2012, (SV Khoa Chuyên ngành: DL, QTKD, CNTT, Kế toán, TCNH, Quốc tế học các khóa 2011 trở về trước) kiểm tra nghĩa vụ tài chính của mình trên trang cá nhân về học phí nếu thấy các khoản tài chính như: học phí, bảo hiểm y tế, Tiền KTX còn thiếu cần xuống ngay P. 106 Nhà A gặp thầy Mạnh để kịp thời kiểm tra và chỉnh sửa (Nếu có sai sót), hoàn thiện học phí (nếu còn thiếu).

 Hạn hết điều chỉnh sai sót là ngày 30/05/2016.