Announcements

Thông báo khẩn

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo khẩn
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 19 May 2016, 2:17 PM
 

Gửi tới lớp trưởng các lớp K12, K13, K14

Đề nghị lớp trưởng các lớp lập ngay danh sách sv lớp mình bầu cử tại nhà trường và nộp bản mềm về vpk trước 15h chiều nay,19/5/2016 theo địa chỉ huyenfit@hanu.edu.vn