Announcements

Thông báo v/v thi lại môn IST (lớp relearn)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại môn IST (lớp relearn)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 24 May 2016, 10:22 AM
 

Lịch thi lại môn IST (lớp relearn) như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 24/5/2016

2. Địa điểm: P. 210C