Announcements

Thông báo v/v nộp tiền thi lại môn PJM

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền thi lại môn PJM
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 27 May 2016, 3:14 PM
 

Đề nghị các SV nộp tiền thi lại môn PJM trước 11h sáng thứ 2, ngày 30/5/2016 tại P. 210C.