Announcements

Thông báo về Danh sách miễn giảm học phí khóa 2015

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về Danh sách miễn giảm học phí khóa 2015
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 16 November 2015, 8:17 AM
 

Nhà trường công bố quyết định về Miễn, Giảm học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016. Đối với sinh viên khóa 2015 -2019 và các bạn sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 (có tên trong quyết định mà đã đóng tiền  học phí kỳ 1 năm học 2015-2016) đến phòng Tài chính Kế toán (phòng 106 nhà A, gặp thầy Mạnh) để nhận lại học phí. 

Đối với sinh viên không có tên trong Quyết định Miễn, Giảm học phí kỳ 1 năm học 2015-2016 (so với danh sách - quyết định kỳ 2 năm học 2014-2105), đề nghị sinh viên đến phòng Tài chính Kế toán (phòng 106 nhà A, gặp thầy Mạnh) nộp bổ sung học phí. 

               Thời gian nhận lại tiền học phí và nộp bổ sung học phí: từ ngày 16/11 đến hết 16:00 ngày 20/11/2015.