Announcements

Bộ môn GDTC thông báo điểm các môn giáo dục thể chất của sinh viên Khoá 2012

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Bộ môn GDTC thông báo điểm các môn giáo dục thể chất của sinh viên Khoá 2012
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 31 May 2016, 9:05 AM
 

Bộ môn Giáo dục thể chất gửi Phòng QLĐT kết quả học tập của sinh viên khoá 2012, đề nghị các sinh viên có tên được in đậm trong danh sách xuống VP Bộ môn (tầng 1, D4) vào ngày 01.06.2016 để được giải quyết.