Announcements

Thông báo về việc sinh viên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án Voyage của châu Âu

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc sinh viên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án Voyage của châu Âu
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 21 June 2016, 2:28 PM
 

Gửi tới: toàn bộ sinh viên K13, K14 và các SV tốt nghiệp trong tháng 6 năm 2016

Năm 2015 Trường Đại Học Hà Nội được tổ chức AlmaLaurea (Italia) mời tham gia xây dựng dự án VOYAGE- Dự án tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu tuyển dụng nhận lực qua cơ sở dữ liệu của sinh viên tốt nghiệp do dự án lậpvới tư cách là đối tác đầu mối chính tại Việt Nam. 

Trên cơ sở những lợi ích mà dự án này mang lại, Hiệu Trưởng trường Đại học Hà Nội yêu cầu toàn bộ sinh viên K13, K14 và các SV tốt nghiệp trong tháng 6 năm 2016 tham gia Buổi lễ ra mắt và công bố Dự án vào lúc 9h15' thứ Năm, ngày 23/6/2016 (bắt buộc, có điểm danh).