Announcements

Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 21 June 2016, 2:22 PM
 

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Thời gian: Lễ tốt nghiệp bắt đầu từ 8h00 đến 9h30, thứ Năm, ngày 30/6/2016.
Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Hà Nội.
Đối tượng SV tham dự: SV đạt loại giỏi, xuất sắc