Announcements

Thông báo điểm thi lại STA Spring 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại STA Spring 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 28 June 2016, 3:23 PM
 

Thông báo điểm thi lại STA Spring 2016.

Lưu ý: SV phúc tra từ ngày 05/7/2016. Thời hạn phúc tra: 02 ngày