Announcements

Thông báo điểm thi lại PPL Spring 2016

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại PPL Spring 2016
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 7 July 2016, 9:54 AM
 

Thông báo điểm thi lại PPL Spring 2016.

Lưu ý: SV phúc tra từ ngày 07/7/2016 đến hết 08/7/2016.