Announcements

Thông báo điểm thi lại DBS Spring 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại DBS Spring 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 8 July 2016, 4:11 PM
 

Thông báo điểm thi lại DBS Spring 2016.

Lưu ý: SV phúc tra trong ngày 11/7/2016.