Announcements

Thông báo điểm thi lại IST Spring 2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lại IST Spring 2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 12 July 2016, 4:14 PM
 

Thông báo điểm thi lại NAT Spring 2016. Thời hạn phúc tra: ngày 13/7/2016