Announcements

Tuyển sv lập trình C# vào nhóm

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
Tuyển sv lập trình C# vào nhóm
by TRINH BAO NGOC - Wednesday, 20 July 2016, 9:57 AM
 

Hi all,


Thầy cần tuyển 02 bạn sv biết lập trình C# vào nhóm nghiên cứu để tham gia vào 1 số hoạt động sau:

1. Tham gia đề tài NCKH của trường với nhiệm vụ xây dựng phần mềm trên C#

2. Lập trình phần mềm cho cuộc thi tin học của khoa

3. Tham gia vào 1 dự án môn học của môn ISD kỳ cuối ngay từ dịp hè

Yêu cầu:

- Tham gia toàn thời gian trong dịp hè

- Bán thời gian cho tới hết học kỳ 1 năm học 2016-2017

- Có trách nhiệm và quyết tâm

Các bạn nào có nguyện vọng vui lòng contact trực tiếp với thầy, sđt: 0987 355 799. Tốt nhất là sms trước khi gọi điện.


Trịnh Bảo Ngọc