Announcements

V/v Tổng hợp điểm xét học bổng K13 và K14

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
V/v Tổng hợp điểm xét học bổng K13 và K14
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 20 July 2016, 5:16 PM
 

Gửi các em sinh viên K13 và K14,

Trong file đính kèm là tổng hợp điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016 (điểm lần 1), nếu có thắc mắc gì về điểm chuyên ngành các em làm đơn gửi văn phòng khoa phòng 210 nhà C, điểm môn chính trị các em liên hệ Khoa Giáo dục chính trị để được giải quyết và liên hệ lại với khoa CNTT để được tổng hợp lại điểm.


Deadline giải quyết thắc mắc từ 20-7-2016 - 22-7-2016, sau thời hạn trên khoa không giải quyết thắc mắc nào về điểm xét học bổng cho sinh viên.