Scholarship

Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka

 
 
Picture of Tuấn Vũ Minh
Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka
by Tuấn Vũ Minh - Monday, 25 July 2016, 3:18 PM
 

Gửi các em sinh viên,

Sau đây là thông báo của Phòng QLKH về giải thưởng Euereka - Giải thưởng sinh viên NCKH.

"Thành đoàn thành phố HCM và Trường ĐHQG tp HCM phối hợp tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka. P. QLKH kính gửi các thày, cô Công văn, Kế hoạch và Thể lệ của giải thưởng theo file đính kèm.

Kính mong các thày, cô phổ biến đến các em sinh viên và gửi công trình tham dự lên P. QLKH trước ngày 10 tháng 9 năm 2016; để Phòng kịp làm các thủ tục gửi dự thi (trước 30.9.2016).
Trân trọng cảm ơn.
Phòng QLKH
"