Announcements

Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 1,năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 1,năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 9 August 2016, 9:21 AM
 

Đề nghị sv các khoá đăng kí học lại theo course relearn trên fit portal,thời hạn từ ngày 05/8 - 10/8/2016, pass: dangkyhoclai1029
Lưu ý: đây chỉ là đăng kí để khoa lập danh sách học lại để sv nộp học phí học lại tại p.TCKT.
Riêng sv k10 trở về trước (C07, 08, 09, 10) đề nghị nộp đơn xin học lại tại vpk theo thời hạn trên. Nhà trường dự định SV các khóa này chỉ được gia hạn thời gian học tối đa đến năm 2017 và phải hoàn thành tất cả các môn học trước khi xét TN tháng 6/2017 (kể cả HANU TEST). Theo công bố của nhà trường, từ C11 trở đi, SV chỉ đươc học tối đa thêm 2 năm nữa, tức là tổng thời gian học là 06 năm. Do đó, đề nghị SV các khóa C07, 08, 09, 10 liên hệ trực tiếp với VPK để được lập danh sách gửi lên nhà trường xin gia hạn thời gian học tập đến tháng 6/2017 trước ngày 15/8/2016.