Announcements

Thông báo v/v enroll các môn học kì 1, năm học 2016-2017

 
 
Hình của Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enroll các môn học kì 1, năm học 2016-2017
Bởi Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 8 August 2016, 2:12 PM
 

Đề nghị SV C13, C14 enroll các môn học kì 1, năm học 2016-2017 trong thời hạn từ ngày 10/8 đến hết ngày 20/8/2016. 

Lưu ý: SV không enroll trong thời hạn trên sẽ phải nộp phạt do enroll muộn.

Pass: fit2016#dangky1047