Announcements

Thông báo về kế hoạch học các Bộ môn chung (Chính trị, GDTC) năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về kế hoạch học các Bộ môn chung (Chính trị, GDTC) năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 9 August 2016, 2:19 PM
 

Thông báo về kế hoạch học các Bộ môn chung (Chính trị, GDTC) năm học 2016-2017 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm).