Announcements

Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 23 August 2016, 3:39 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.